Skip to main content

Privatnost podataka

Obrada ličnih podataka

CHOCOLATIER postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 

U ime CHOCOLATIER obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne,  osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni CHOCOLATIER odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Poštujući Vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti CHOCOLATIER Vas obaveštava o svojoj politici privatnosti u vezi sa korišćenjem internet stranica i Vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL). Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. CHOCOLATIER od Vas ne zahteva da ostavite Vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu.


Rukovodilac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti: Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi Vaše lične podatke je CHOCOLATIER.


Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti: CHOCOLATIER prikuplja Vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina proizvoda putem Vebsajta, praćenje porudžbina i e-marketing (slanje newsletter-a). CHOCOLATIER se obavezuje i jemči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše lične podatke obrađivati savesno i pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe Vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om.


Vaši lični podaci će se obrađivati do prijema obaveštenja da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno do prijema obaveštenja da ne želite da primate poruke, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je napred bliže opisana CHOCOLATIER od Vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, imejl adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.
Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti: U napred navedenim slučajevima CHOCOLATIER prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke na osnovu ZZPL-a, koji predviđa da je obrada bez pristanka dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora.


Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om: U vezi sa obradom Vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da nas obavestite da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke, da budete obavešteni od strane CHOCOLATIER o statusu Vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja.


Obaveštenje da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke možete da pošaljete u svako doba na adresu: info@reelchocolate.com


Ukoliko pošaljete obaveštenje da ne želite da se Vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke CHOCOLATIER je dužan da sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema obaveštenja.


U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv CHOCOLATIER u skladu sa važećim propisima.