Skip to main content

Reklamacije

Eventualna oštećenja paketa

Zbog politike službe PostExpress, paket nije moguće pregledati – otvarati pre nego što se paket preuzme, plati i evidentira. Dakle možete zamoliti kurira da sačeka da otvorite paket, ali pre toga ga morate preuzeti i platiti.

Reklamacioni postupak se pokreće u slučaju:

  • gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke
  • oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke
  • prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke
  • neuručenja pošiljke

Primalac može da pokrene reklamacioni postupak za prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke samo ako je on platio poštarinu za pošiljku.
Za informacije o dokumentaciji koja su potrebna za reklamacioni postupak, kao i o rokovima za pokretanje postupka reklamacije PostExpress pošiljaka molimo Vas da posetite stranicu sa uputstvom.


U slučaju oštećenja samog paketa (ambalaže) molimo Vas da ne preuzmete proizvod.
U protivnom ne odgovaramo za eventualnu nastalu štetu.