Skip to main content

Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Na osnovu odgovarajućih odredaba Zakona o zaštiti potrošača preduzetnička radnja IŠTVAN LENĐEL PR RUČNA IZRADA BOMBONA REEL CHOCOLATE SENTA, MB: 63821721, PIB: 108955903 sa sedištem u Senti, ul. Vojislava Ilića br. 13. ovim putem obaveštava svoje cenjene potrošače koji robu/proizvode kupuju putem internet sajta reelchocolate.com o sledećem, te Vas moli da pažljivo pročitate ove odredbe u kojima su navedeni opšti uslovi korišćenja i prodaje putem navedene internet stranice.

Vebsajt je postavljen i njime upravlja preduzetnička radnja IŠTVAN LENĐEL PR RUČNA IZRADA BOMBONA REEL CHOCOLATE SENTA (u daljem tekstu: “REEL CHOCOLATE”), a koristi se za predstavljanje aktivnosti i proizvoda preduzetničke radnje, kao i za prodaju proizvoda.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje Vebsajta kontaktirajte nas na sledećoj adresi: info@prodavnicacokolade.rs

Pristupanjem Vebsajtu ili njegovim korišćenjem Vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama. REEL CHOCOLATE zadržava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja Vebsajta bez bilo kakvog obaveštenja. Pristup Vebsajtu posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova.

Korisnici treba da imaju na umu da sve što vide na Vebsajtu je zaštićeno i da ne sme da se koristi osim u skladu sa ovim odredbama.